અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૨૧૧ ⭕

અઝાન ઔર ઇકામત કા કયા હુકમ હૈ..?
કિન નમાઝો મેં કહેની ચાહિએ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અઝાન ઔર ઇકામત ફર્ઝ નમાઝ કે લિયે સુન્નતે મોઅક્કદા હૈ ચાહે નમાઝ અદા પળ્હ રહા હો યા કઝા, અકેલા પળ્હ રહા હો યા જમાત સે. અલબત્તા જમાત સે કઝા નમાઝ મસ્જિદ મેં પળ્હ રહા હો તો અઝાન ઔર ઇકામત ના કહે ઇસમેં અપને નમાઝ છોડને કા ગુનાહ કા ઇઝહાર હૈ. હાં… અકેલા કઝા પળ્હે તો ઇતની આહિસ્તા આવાઝ સે કહે કે સિર્ફ ખુદ સુન લે.

📗 મરાકિયુલ ફલાહ બાબુલ અઝાન

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.