સર કે બાલ કટાને કા કયા તરીકા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

સર કે બાલ કટાને મેં ઇસ બાત કા લિહાઝ રખના ઝરૂરી હૈ કે સર કે કુછ હિસ્સે કે બાલ કટાના ઔર કુછ હિસ્સે કે બાકી રખના હરામ હૈ, જૈસે સિર્ફ સામને કે બાલ કટાના ઔર બાકી છોડ દેના યેહ હરામ હૈ, મગરીબી તહઝીબ (વેસ્ટર્ન કલ્ચર) કી જાલ મેં ફંસને વાલો મેં મુખ્તલિફ કિસ્મ કે બાલો (હેર સ્ટાઇલ) કા રીવાજ હૈ, જીનમેં સ્ક્રુ કટ, બઝ કટ, અંડર કટ વગૈરહ શામીલ હૈ, તો યાદ રખે કે યેહ સબ તરીકે હરામ ઔર અલ્લલાહ કી નારાઝગી કા સબબ હૈ.
બાલ કટાને કા દુરૂસ્ત તરીકા યેહ હૈ કે હર તરફ સે બરાબર બસલ કટાયે જાયે, છોટે બડે ના હો, યા ફિર પુરા હલક (મુંડવાના) કરાયા જાયે, ઔરતો કો બાલ કટાના બિલકુલ હી જાઇઝ નહિં, અગરચે શૌહર હુકમ કરે તબ ભી દુરૂસ્ત નહિં. હાં.! કોઇ બિમારી પૈદા હો જાયે જીસકી વજહ સે કટવાના ઝરૂરી હો જાયે તો કટાને મેં કોઇ હરજ નહિં.

મુફતી બંદે ઇલાહી કુરેશી
ખાદિમે કુરઆન મદ્રસહ મદીનતુલ ઇલ્મ, ગણદેવી.

તસ્દીક

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

હેપ્પી ન્યુ ઇયર કહેના, સાલ મુબારક કહેના નાજાઇઝ ઔર બિદઅત હૈ..?
કયા ઇસમેં ગૈરો સે મુશાબહત નહિં..?

જવાબ

હેપ્પી ન્યુ ઇયર કહેને મેં નસારા/ખ્રિસ્તી કૌમ સે મુશાબહત હૈ, લિહાઝા નાજાઇઝ હૈ.

કિતાબુલ ફતાવા ૬/૧૨૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી
ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

ઇસ્લામી તારીખ: ૨૩ રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

અગર મા-બાપ ને રિસ્તા કિયા હૈ ઔર લડકા યા લડકી રિસ્તે સે મુત્ફ્ફિક નહિં હૈ તો ક્યા કરના ચાહીયે ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

વાલિદૈન સે જ્યાદા મહેરબાન ઔર ખૈરખ્વાહ કોઈ હો નહિં શક્તા, ઇસલિએ બહેતર યહી હૈ કે ઈસ બારે મેં મા-બાપ કિ બાત માન લિ જાયે, ઇસી મેં આફિયત ( દુનિયા-આખેરત કી ભલાઈ) હૈ.

દરસી સવાલ- જવાબ સફા ૨૪૬

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ
૦૯ / રબિઉલ અવ્વલ  ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા.

ખિરાજે અકીદત/શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરને કા કયા તરીકા હૈ, ૫ મિનિટ મૌન ધારન કરના/ખામોશ રહેના કૈસા હૈ..?
અકસર ગૈરમુસ્લિમ મરનેવાલે કો શહીદ કહે સકતે હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હમારે નોન મુસ્લિમ ભાઈ મરનેવાલો કે ફોટો પર ફુલ હાર ચળ્હાકર શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરતે હૈ. યહુદી, ઇસાઇ મોમબત્તી જલાકર ઔર મુસલમાન કુરઆન પળ્હકર, સદકા ઔર નેક આમાલ કરકે ઉસકા સવાબ મરનેવાલે મુસલમાન કો બક્શ કર ખિરાજે અકીદત પેશ કરે. ઔર હર મરનેવાલે કે રિશ્તેદારો કો તસલ્લી/દિલાસા ઔર હિમ્મત દે, ઔર અલ્લાહ સે ઉનકે લિયે ઉસકા અચ્છા બદલા મિલને કી દુઆ દે, અગર ઝરૂરતમંદ હો તો ઉનકી મદદ કરે.

દુનિયા ઔર આખિરત કા શહીદ યેહ ખાસ પરીભાષા મુસલમાનો કે લિયે ખાસ તૌર પર બોલી જાતી હૈ, અગર ગૈરમુસલમાનો કે યહાં હર મરનેવાલે મઝલુમ કે લિયે શહીદ બોલને કા રીવાજ હો તો વોહ બોલ સકતે હૈ.

શામી ૯/૫૫૨, ૧/૪૭૨ સે માખુઝ

મુફતી જુનૈદ બોમ્બેવાલે કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૮ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના ગૈરઇસ્લામી હૈ.

ગૈરમુસ્લિમ કે તહેવાર સહીહ માન કર યા તાઝીમ કે ઇરાદે સે મનાના યા ઉનકે તરીકે અપનાના કુફ્ર હૈ.

કઇ બાર શયતાન મુસલમાનો કો નફસ કે ઝરીયે બહેકાતા હૈ ઔર હમેં લગતા હૈ કે ગૈરમુસ્લિમો કે તહેવાર ઔર તરીકા અચ્છા હૈ.

આજ કે દૌર મેં ગૈરો કે સાથ મુસલમાન લડકે ઔર લડકીયાં ભી વેલેન્ટાઇન ડે મનાતે હૈ ઔર WISH કરતે હૈ, હાથ મિલાતે હૈ ઔર ગલે મિલતે હૈ, ઔર ગુલાબ, ચોકલેટ, કાર્ડ ઔર ગીફટ દેતે હૈ. યેહ સબ બેહયાઇ કે કામ હૈ ઔર ગુનાહે કબીરા હૈ. ઔર ગીફટ વગૈરહ દેને મેં માલ ઝાયાઅ કરના હૈ ઔર ફુઝુલ ખર્ચી ભી ગુનાહ હૈ.

ઔર કિસીકો શેહવત (હવસ) સે દેખના યા છુના યા ઇસકે બારે મેં બાત કરના યેહ સબ બેહયાઇ ઔર બદનિગાહી ઔર શેહવત કા ગુનાહ હૈ. ઔર કુછ લોગ તો સોહબત ભી કરતે હૈ. કિસીસે બગૈર નિકાહ કે સોહબત કરના ઝિના હૈ, ઔર ગુનાહે કબીરહ હૈ.

અબ હમેં યેહ તય કરના હૈ કે હંમે ઇસ્લામી તરીકા અપનાના હૈ યા ગૈરો કા..? પ્યારે આકા સૈયદુલ અંબિયા મુહંમદ મુસ્તફા ﷺ કે પ્યારે ઉમ્મતીયોં, ગૈરો કે તહેવાર ઔર તરીકે કિતના ભી અચ્છા લગે લેકિન મુસલમાન કો સિર્ફ અપને મઝહબ કા સહીહ તરીકા અપનાના ચાહિયે ઔર ઇન સબ ગુનાહો સર બચના ચાહિયે તાકે અલ્લાહ ઔર ઉસકે રસુલﷺ રાઝી હો.

આપ લોગ યેહ સબ બાતે અપને દોસ્તો કો બતાકર ઉન્હેં ભી ઇન બેહયાઇ, અય્યાશી ઔર ફુઝુલ ખર્ચી ઔર ગુનાહો વાલે તહેવાર મનાને સે દૂર રહેને કે લિયે સમઝાયે. કિસીકો નેક અમલ કરને કે લિયે કહેના યા ગુનાહ સે બચને કે લિયે કહેના ભી બહોત બડી નેકી હૈ.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૦૬ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

દિવાલી પર સફાઇ‘: દિવાલી કે મૌકે પર ગૈર મુસ્લિમ કી દેખા દેખી દુકાન યા મકાન સાફ કરના યા રંગ રોગાન કરના કૈસા હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

દિવાલી પર સફાઇ” સે અગર મકસદ ઇન કે મઝહબ કી તાઝીમ ઔર રોનક બળ્હાના હૈ તો નાજાઇઝ હૈ,

દિવાલી પર સફાઇ” સે અગર સિર્ફ સફાઇ ઔર ઝીનત મકસદ હો તો દિવાલી સે પહેલે મુશાબહત પાયે જાને કી વજહ સે મના હૈ, સફાઇ દિવાલી બાદ કરલે.

ફતાવા મહમુદિયા ૧૮/૩૩ સે ૩૫ ઔર હાંશીયા સે માખુઝ.

ફતાવા કાઝીખાન ૩/૫૭૭

રશીદીયા ૮/૧૫૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૫ સફર ૧૪૪૦ હિજરી

૧૪ ફેબ્રુઆરી કો લડકા લડકી એક દુસરે કો ઔર બહોત સારે હદીયે દેતે હૈ, એક દુસરે કે હાથો મેં હાથ ડાલકર ઔર ગલે લગકર અપની ખુશી, અપને પ્યાર કા ઇઝહાર કરતે હૈ.

ઔર ભી બહોત સારે બેહયાઇ, ફહાશી કે કામ કરતે હૈ, શરઅન ઔર અકલન યેહ કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના ગૈરઇસ્લામી હૈ, કુરઆન મજીદ કી રોશની મેં ઇસકા હુકમ જાન લેના ચાહિયે, ઇરશાદે ખુદાવંદી હૈ…

ولاترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

ઔર તુમ ઇન લોગો કી તરફ મૈલાન ઇખ્તિયાર મત કરો, જિન્હોં ને અપને ઉપર ઝુલ્મ કિયા, કહીં ઐસા ના હો કે તુમ ભી જહન્નમ કે મુસ્તહીક બન જાઓ.

ઇસમેં કાબીલે ગૌર યેહ હૈ કે આજ ઉમ્મતે મુસ્લિમા ઇનકે રંગ મેં રંગી જા રહી હૈ, અગરચે વોહ શરઇ એતબાર સે નાજાઇઝ વ હરામ હી કયું ના હો, લેકિન હમારે નૌજવાન ભાઇઓ ઔર બહેનો કો ઇસકા હોશ નહિં હૈ.

સ્કુલ ઔર કોલેજ મેં હર સાલ ૧૪ ફેબ્રુઆરી કો વેલેન્ટાઇન ડે કે નામ સે એક જશન મનાયા જાતા હૈ,

જિસમેં આપસ મેં સ્ટુડન્ટસ એક દુસરે કો ગુલાબ કા ફુલ વગૈરહ પેશ કરકે મુહબ્બત કા ઇઝહાર કરતે હૈ, યેહ વેલેન્ટાઇન ડે મનાના શરઅન નાજાઇઝ ઔર હરામ હૈ.

યેહ વેલેન્ટાઇન ડે ઇસ વજહ સે ભી મના હૈ કે ઇસ મૌકે પર તરહ તરહ કે ગૈરશરઇ ઔર હરામ વ નાજાઇઝ ઉમુર કા ઇરતિકાબ કિયા જાતા હૈ.

બદનઝરી, બેપરદગી, ફહાશી વ બેહયાઇ અજનબી લડકે લડકીયો કા આપસ મેં ઇખ્તિલાત હંસી મઝાક, બોસો કિનાર,

નીઝ નાજાઇઝ વ હરામ તાઅલ્લુક કો મઝબૂત બનાને કે લિયે એક દુસરે કો તોહફે તહાઇફ કા લેનદેન, ઇસકે નતીજે મેં ઝિના કા પેશ આના યા અસાબે ઝિના કા વજુદ હોતા હૈ.

નબી ﷺ ને ઇરશાદ ફરમાયા (મહફૂમ)

તુમ મેં સે કિસીકે સર મેં લોહે કી સૂઈ ઘોંપ દી જાયે, તો યેહ ઇસકે લિયે બેહતર હૈ.

બનિસ્બત ઇસકે કે વોહ ઐસી ઔરત કો ચૂને જો ઇસકે લિયે હલાલ નહિં

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ
رسول اللہ صلی علیہ وسلم قال:أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمرأة لا تحل له (الطبرانی فی الکبیر ٢١٢/٢۰)

ઇન તમામ ઉમુર કી વજહ સે ઇસ તહેવાર યા ઇસ દિન કો મનાના તો દૂર, એક ગૈરતમંદ મુસલમાન મોમીન મર્દ ઔરત ઔરત કે લિયે તસવ્વુર કરના ભી મુશ્કિલ હોના ચાહિએ,

ઔર ઇન તમામ ઉમુર કે નાજાઇઝ વ હરામ હોને મેં કોઈ શક વ શુબા બાકી નહિં રહેતા.

મુફ્તી સિરાજુલ હક સાદાતી મેવાતી દા.બ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૦૭ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

ફટાકડા ફોડને કે નુકસાનાત‘:

ઇસ્લામ મેં ફટાકડા ફોડના હરામ કયું હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

ફટાકડા ફોડને કે નુકસાનાત“: ફટાકડા ફોડને મેં દસયોં હરામ કામ વજુદ મેં આતે હૈ, ઔર ઉસમેં સેંકડો નુકસાનાત હૈ, ઉનમેં સે કુછ પેશ કિયે જાતે હૈ.

ફટાકડા ફોડને કે નુકસાનાત

 • ૧. કાનો કે પરદે બાર બાર તેઝ આવાઝ સે કમઝોર હો જાતે હૈ.

 • ૨. ઉસકે ધૂંવે સે આંખે કમઝોર હોતી હૈ.

 • ૩. બારૂદવાલી હવા ઔર ધૂંવા ગલે મેં જાતી હૈ જીસસે ગલે ઔર ફેફડે કો નુકસાન હોતા હૈ.

 • 4.અપને ઔર પડોશી કે જાન માલ કો ખતરે ડાલના

 • ૫. હાથ, પૈર, મુંહ જલ જાને કા ખતરા, ઔર જલ જાને કે હઝારો વાકયે પેશ આ ચૂકે હૈ.હદીસ મેં આગ સે દૂર રેહને કી તાકીદ આયી હૈ ચિરાગ ખુલા રખકર સોને સે મના કીયા ગયા હૈ

 • ૬. રોકેટ સે ઝુપડે ઔર મકાનો મેં આગ લગના.

 • ૭. હવા કા પ્રદુસણ ખરાબ હોના.

 • ૮. રાસ્તો મેં કચરે કા હોના.

 • ૯. લાખો ઔર કરોડો રૂપીયો કી ફુઝુલ ખર્ચી ઔર પૈસો કી બરબાદી.

 • ૧૦. બુઢે બિમાર ઔર તાઝા પૈદા શુદા બચ્ચે ચોંક જાતે હૈ ઔર પુરી રાત ફટાકડે ફુટને સે ઉનકો બહોત તકલીફ હોતી હૈ ઔર ઉનકી નિંદ ખરાબ હોતી હૈ.

 • ૧૨. મેટરનરી હોસ્પીટલ કે કરીબ ફટાકડા ફુટતે હૈ તો સુવાવડી/બચ્ચા જનનેવાલી માં પરેશાન હોતી હૈ, તાઝા પૈદા હોનેવાલે બચ્ચે રોને લગતે હૈ, ઇનકો ચૂપ કરાના મુશ્કિલ હો જાતા હૈ.

 • ૧૩. ઝાડ કે કરીબ ફટાકડે ફુટતે હૈ તો પરીંદે બહેરે હો જાતે હૈ.

 • ૧૪. પરીંદો કે બચ્ચો કા કલેજા ફટ જાતા હૈ ઔર વોહ મૌત કે ઘાટ ઉતર જાતા હૈ.

 • ૧૫. કાગઝ જો ઇલ્મ હાસિલ કરને કા ઝરીયા હૈ ઉસકો જલા દિયા જાતા હૈ ઔર લીખે હુએ કાગઝો કી બેઅદબી હોતી હૈ, કુરઆન કે સફે ભી બાઝ જગહ પાયે ગયે હૈ.

 • ૧૬. ગૈરકૌમ કી મુશાબહત ઔર ઉનકે સાથ હશર હોના વગૈરહ વગૈરહ…

ઇસ્લાહુ ર્રૂસુમ સફા ૧૬ સે ૧૮ ઇઝાફા કે સાથ.

و الله اعلم بالصواب

ફટાકડા ફોડને કે નુકસાનાત“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૦ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

દો મર્દો કે આપસ મેં તાઅલ્લુક ઇસ્લામ કી નઝર મેં.

લવાતત‘ (દો મર્દ કા મર્દ કે સાથ બુરા કામ કરના) દીને ઇસ્લામ કી નઝર મેં કૈસા હૈ..?

દોનો કી આપસ મેં રઝામંદી હો તો “લવાતત” જાઇઝ હૈ..?

અગર “લવાતત” જાઇઝ નહિં તો ઉસપર ઇસ્લામી હુકુમત મેં કયા સજા દેની ચાહિયે..?

જવાબ   حامدا و مصلیا و مسلما

દીને ઇસ્લામ મેં લવાતત/ગે રીલેશન કો ઇન્તેહાઇ નાપસંદીદા ઔર બહોત હી બુરા ઔર સખ્ત હરામ કામ સમઝા હૈ, ઇસકા અંદાઝા ઇસસે કિયા જા સકતા હૈ કે અલ્લાહ તઆલા ને લૂતી કી શક્લ દેખના ભી પસંદ નહિં ફરમાયા હૈ.

એક હદીષે પાક મેં ઇરશાદ ફરમાયા ગયા હૈ કે જબ કિસીકો કૌમે સદૂમ  કા અમલ (સજાતીય સંબંધ) કરતા પાઓ કરનેવાલે ઔર કરાનેવાલે દોનો કો કત્લ કર દો.

તિરમીઝી શરીફ.

ઇસ હદીષ કી બુનિયાદ પર ફુકહા (મસાઇલ કે માહિર ઉલમા) કા ઇસ પર ઇત્તિફા/એક રાય હૈ કે દોનો કો કત્લ કર દિયા જાયે, લેકિન કિસ તરહ કત્લ કર દિયા જાયે ઉસકે તરીકે મેં ચંદ કૌલ હૈ.

ઇમામ અબુ હનિફા ઔર હકીમ રહમતુલ્લાહી અલયહિમા ફરમાતે હૈ કે ઝીના કી સજા શરીઅત મેં મુતય્યન હૈ લેકિન હોમો સેક્સ/ગે કી સજા મુતય્યન નહિં, ઇસલિયે જયાદા સખ્ત ઔર બહોત હી દર્દનાક સજા દી જાયે. ચાહે પહાડ સે ફેંક દિયા જાયે, ચાહે હાથી કે નિચે ડાલકર કુચલવા દિયા જાયે, ચાહે ઝિંદા જલા દિયા જાયે.

હઝરત અબુબક્ર رضي الله عنه ને હઝરત અલી رضي الله عنه કે મશવરે સે એક ગે કો આગ મેં ઝિંદા જલાને કા હુકમ દિયા થા ઔર ખાલિદ ઇબ્ને વલિદ رضي الله عنه ને સજા જારી કી થી સહાબા رضي الله عنهم એક જમાત કા યહી કૌલ હૈ કે લૂતી કી સજા ઝિના સે સખ્ત હોની ચાહિયે.

સહાબા رضي الله عنهم કી દુસરી જમાત કા યેહ કૌલ હૈ કે જો સજા ઝિના કી હૈ વોહી સદૂમી-ગે કી હોની ચાહિયે યાની ગૈર શાદીશુદા હો તો સબકે સામને ૧૦૦ કોડે/ફટકે મારે જાયે ઔર શાદીશુદા હો તો સબકે સામને પત્થર માર માર કર મૌત કે ઘાટ ઉતાર દિયા જાયે.

માલુમ હુઆ કે લવાતત/સમલૈંગિક કા ગુનાહ કત્લ સે ભી સખ્ત હૈ કયુંકે કાતિલ કી સજા ઉસે કત્લ કરના હૈ લેકિન મકતુલ/જિસે કત્લ કિયા ગયા થા ઉસકા વારીસ ઉસકો બચા સકતા હૈ, સો ઊંટ કી કિંમત પર સુલહ કર સકતા હૈ, લેકિન સદૂમી-ગે કો બચાને કી કોઇ સૂરત નહિં.

હયા ઔર પાક દામની સફા ૨૫૧ હઝરત પીર ઝુલ્ફીકાર નક્શબંદી દા.બ. કી કિતાબ.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.