જહેઝ ઔર શાદી કી બુરાઇયાં કો ખત્મ કરને કે તરીકે

જહેઝ ઔર શાદી કી બુરાઇયાં કો ખત્મ કરને કે તરીકે

⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૩૨૨૧ ⭕

હમારે મુઆશરે મેં જહેઝ, નિકાહ કે રસ્મો રિવાજ ઔર ફુઝૂલ ખર્ચિયાઁ ફેલી હુઈ હૈ, ઉન કો બંધ કૈસે કિયા જાએ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

ઉલામા એ કિરામ કે મશવરે સે ઉસ કે ચંદ તરીકે પેશ કિયે જાતે હૈ, હર તરીકે પર અમલ કર કે અલ્લાહ સે દુઆ કા એહતમામ કિયા જાએ.

૧ હમ ખુદ જહેઝ ન લેને પર ઔર સાદગી સે નિકાહ પર અમલ કરના શુરૂ કર દે, ઐસે ચંદ હઝરાત શુરૂ કર દેંગે તો આહિસ્તા આહિસ્તા યે અચ્છા તરીકા હમારે મુઆશરે મેં ચલ પડેગા. લોગ કહતે કૌન અમલ કરતા હૈ ? ઉન કી તલાશ હમ સે પૂરી હો જાએ.

૨ ઉલામા એ કિરામ ઔર ચંદ ઇઝ્ઝતદાર, બા અસર લોગો કી મિલ કર એક જમાત બનાયે જિન કે યહાઁ શાદી આનેવાલી હો, પહલે હી સે ઉન કે ઘર કી ખાસ મુલાકાત ઐસી કરે જિન મેં ઔરતે ભી પરદે મેં બેઠકર ઉન કી બાત સુને, ઔર ઉન કો સમઝાયા જાએ.

૩ જમાત ઔર બિરાદરિયોં કે ઝિમ્મેદાર એલાન કર દે કે શાદી મેં ઇસ પર અમલ કરના હર એક કો ઝરૂરી હોગા.

૪ જિન બા અસર ઔર માલદાર લોગોં ને નિકાહ સાદગી સે કિયે હૈ ઉન કી ખુબ તારીફ કી જાયે ઔર ઉન કે ઇસ કદમ ઔર મિસાલ કો ખુબ આમ કિયા જાયે ઔર પેશ કિયા જાએ.

૫હર મસ્જિદ મેં તિન જુમઆ તક ઇસી મવ્જૂઆ પર બયાન કિયે જાએ.

૬ જિન લોગોં કી શાદી કરીબ મેં હોનેવાલી હૈ ઉન લોગોં કો ઉન કે ઘર વાલોં કે સાથ બુલાકર એક રોઝ કા ખાસ પ્રોગ્રામ કિયા જાયે ઔર ઉન મેં અકાબરીન અલ્લાહ વાલોં સે બયાનાત કરાયે જાએ.

૭ સમઝને કે બાવજૂદ જો ન માને ઐસે લોગોં કા બાયકાટ કિયા જાયે, યાનિ ઉન કી ખુશી ગમી મેં આના જાના ઔર ઉન સે બાતચીત વગૈરહ તાલ્લુકાત ખત્મ કર દિએ જાએ.

૮ ઉલામા કિરામ ઔર મસ્જિદ કે ઇમામ ઔર કાઝી હઝરાત એલાન કર દે કે જો રસ્મો રિવાજ સે નિકાહ કરનેવાલા હૈ હમ ઉન કા નિકાહ નહીં પઢાયેંગે.

૯ ગરીબ લોગોં કે ઇનફિરાદિ ઔર ઇજ્તિમાઈ નિકાહ કા ઇંન્તિજામ કર કે સાદગી સે નિકાહ કરાયે જાયે, જિસ મેં ઘરેલુ ઝિંદગી કે ઇસ્લામી તરીકે કી તાલીમ ભી દી જાએ.

૧૦ ઇસ મવજૂઅ પર સોશયલ મીડિયા કે ઝરિયે મેસેજ,ઓડીઓ, વીડિયો ઔર મઝામીન અપલોડ કિયે જાયે ઔર ઉસે ખુબ શેયર- ફૉરવર્ડ કિયા જાએ.

و الله اعلم بالصواب

📑મુસ્લિમ પર્સનલ લો કી તજવીજ સે માખૂઝ

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.