તકદીર પર ઈમાન કા તકાજા

તકદીર પર ઈમાન કા તકાજા

આજ કા સવાલ નબંર-૧૯૬૦

તકદીર પર ઈમાન લાને કા કયા તકાજા હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હર ના પસંદ ચીઝ ઔર નુકશાન સે બચને કે અસ્બાબ ઈખ્તીયાર કરે ઔર નુકશાન સે બચને કી પુરી કોશિશ કરે ફીર ભી નુકશાન હો જાયે તો પરેશાન ના હો, યું સમજે કી યહી મેરે મુકદ્દદર મેં થા. અલ્લાહ હમારા માલિક હૈ. હમેં ઉસકે ફેંસલે પર રાજી રહેના વાજિબ હૈ. યહી તકદીર પર ઈમાન કા તકાજા હૈ.

ઈસ્લામી અકાઈદ સફા ૩૯

و الله اعلم بالصواب

ઈસ્લામી તારીખ : ૫ / જમાદિઉલ અવ્વલ – ૧૪૪૧ હિજરી.

મુફ્તી ઈમરાન ઈસ્માઈલ મેમન હનફી

ઉસ્તાદ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સુરત ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા- સુરત, ગુજરાત, ઈન્ડિયા.

ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

Leave a Reply