કયા મર્હૂમ કી રૂહ ઘર પર આ સકતી હૈ ?
ઈસ બારે મેં હજરત અલી રદીઅલ્લાહુ અન્હુમ કી રિવાયત હૈ તો ઉસકા કયા જવાબ હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મુર્દે કી રૂહ અગર નેક હૈ તો વોહ બદબુદાર દુનિયામેં નહીં આયેગી, યહાં કે અહવાલ દુસરે નેક મુર્દો કે ઝરિયે ઉનકો માલુમ હો જાતે હૈ. ઔર અગર રુહ બદ ( બુરી ) હૈ, તો અઝાબ કે ફરિસ્તે ઉનકો છોડતે નહીં હૈ.

મરને કે બાદ કયા હોગા ?

લિહાઝા રુહ આને કે બારે મેં જીતની ભી રિવાયત હૈ સબ મૌજુઅ – મનઘડત ઔર બનાવટી હૈ. યે બાત હજરત મૌલા અલી કારી જીન્હેં બરેલ્વી હજરત ભી માનતે હૈ, અપની કિતાબ તબકતુલ હનફીયા મેં કહી હૈ.

ફતાવા મહેમુંદીયા ~૧/૬૦૯

ઔર યે રિવાયત અક્લ કે ભી ખિલાફ હૈ કે, જબ ઉનકી પૂકાર ચીખ ચીખ કર કહેને કે બાવજુદ કોઇ સુનતા નહીં હૈ, માયુસ હો જાતી હૈ તો હર હફતે કયોં આતી હૈ ? ઈસાલે સવાબ કી ઐસી મહોતાજ હર રુહ નહીં હોતી હૈ. ઉસ રિવાયત મેં સબ કો મહોતાજ બના દિયા હૈ.

و الله اعلم بالصواب
હિજરી તારીખ: ૧૪/ રબીઉલ આખર ૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

 

ફર્ઝ કી તારીફ‘: ફર્ઝ કિસે કહેતે હૈ..?

જો ઉસકે ઇન્કાર કરે ઉસકા કયા હુકમ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

ફર્ઝ કી તારીફ“: ફર્ઝ ઉસ હુકમ કો કહેતે હૈ જો દલીલે કતઇ ઔર યકીની સે સાબિત હો, યાની કુરઆન કી ઐસી આયત ઔર ઐસી સહીહ હદીષ સે સાબિત હો કે ઉસ આયત ઔર ઉસ હદીષ કે માયને ઔર મતલબ મેં દુસરે માયને ઔર મતલબ કા એહતિમાલ ના હો, યાની ઉસકા મહફૂમ સાફ ઔર એક હો, યા સહાબા ઔર તાબેઇન કે ઇજમાઅ (ઇત્તિફાક, એક રાય) હોને સે સાબિત હો.

ઉસકા ઇન્કાર કરનેવાલા કાફિર હૈ ઔર બગૈર ઉઝર કે છોડનેવાલા ફાસિક ઔર સખ્ત ગુનહગાર હૈ.

જવાહિરૂલ ફિકહ ૧/૧૦૫

و الله اعلم بالصواب

ફર્ઝ કી તારીફ“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૪ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૮⭕

મુહર્રમ કે મહીને કે રોઝેકી ક્યા ફઝીલત હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત અબૂ હુરૈરા રદિ અલ્લાહૂ અન્હુ સે રિવાયત હૈ કે રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા : રમઝાન કે બાદ સબ સે અફઝલ રોઝે અલ્લાહ કે મહીને મુહર્રમ કે રોઝે હૈ ઔર ફર્ઝ નમાઝ કે બાદ સબ સે અફઝલ નમાઝ રાત કી નમાઝ (તહજ્જુદ) કી નમાઝ હૈ.

📗સહીહ મુસ્લિમ હદીસ નંબર- ૨૭૫૫

યે ફઝીલત પુરે મહીને મેં કભી ભી ઔર જિતને ચાહે ઉતને રોઝે રખને સે હાસિલ હો જાએગી.
ઇન શા’અલ્લાહ

ઈસ સે મુરાદ આશૂરહ- ૧૦ મુહર્રમ કા રોઝા નહીં ઉસ કી ફઝીલત મુસ્તકિલ અલગ હૈ.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ ؛ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ؛ صَلَاةُ اللَّيْلِ “.‌(الصحیح لمسلم كِتَابٌ : الصِّيَامُ. | بَابٌ : فَضْلُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ. )

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૯⭕

બચ્ચે કી વિલાદત પર કયા -કયા કરના ચાહિએ ?

🔵જવાબ🔵

બચ્ચે કી વિલાદત પર સબ સે પહલે ઉસ કે દાયેં કાન મેં અઝાન ઔર બાએં કાન મેં ઇકામત કહી જાએ.

ફિર તહનીક કી જાયે યાનિ કિસી અલ્લાહ વાલે સે ખજૂર ચબવાકર પહલે સે તૈયાર રખી જાયે, બચ્ચે કો માઁ કે દૂધ સે ભી પહલે યે ખજૂર મેં સે એક ચપટી-થોડા સા ઉસ કે તાલુ પર લગા દિયા જાયે, બચ્ચે કે પેટ મેં સબ સે પહલે કિસી અલ્લાહ વાલે કા લુઆબ- થૂક વાલી ચીઝ જાએગી જિસ કે નેક અસરાત બચ્ચે પર પડેંગે.

ફિર સાતવે દિન ઉસ કા નામ અઁબિયા અલૈહિમુસ્સલામ, સહાબા રદિય અલ્લાહુ અન્હુમ યા અવલિયા એ કિરામ રહમતુલ્લાહિ અલૈહિમ કે નામોં મેં સે કોઈ નામ રખા જાયે.

ફિર ઉસ કે સર કે બાલ મુંડવાયે જાયે ઔર ઉસ બાલ કે વજન કે બરાબર સોના યા ચાંદી યા ઉસ કી કિંમત સદકહ કી જાયે, ઔર દિલ ચાહે તો ઉસ બચ્ચે કે સર પર જાફરાન મલા જાએ.

ફિર સાતવેં દિન અકીકહ કિયા જાયે યા સાતવેં કા ખિયાલ કરતે હુવે ૧૪ વે દિન યા ૨૧વે દિન અકીકહ કિયા જાયે, મસલન બચ્ચા પીર કે દિન પૈદાહ હુવા હૈ તો ઈતવાર કે દિન અકીકહ કરે.

લડ઼કા હો તો દો બકરે યા બડે મેં દો હિસ્સે, ઔર લડકી હો તો એક બકરા યા બડે મેં એક હિસ્સા રખે, અકીકહ કી બરકત સે બચ્ચે સે આફત બલા ટલ જાતી હૈ.
નોટ: લડકા કો હો તો બકરે અફઝલ હૈ.દો કી જગહ એક ભી ઝબહ ભી કરેગા તો અકીકા અદા હો જાયેગા.

અકીકહ કે જાનવર ઔર ગોશ્ત કી વહી શર્તેં ઔર મસાઇલ હૈ જો કુરબાની કે જાનવર ઔર ગોશ્ત કે હૈ.

📗હદયાહ એ ખવાતીન ઔર
📘બહિશ્તી ઝેવર સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

 

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૨૩ 

ઇત્ર (અત્તર) લગાને કા સુન્નત તરીકા કયા હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અત્તર લગાને કા સુન્નત તરીકા યેહ હૈ કે અત્તર લેકર ઉસે હથેલી મેં રગડે/મલે, ફિર ઉસે દાળ્હી ઔર કપડો મેં લગાયે.

📗 સુનનો આદાબ સફા ૫૯

📘 બહવાલા મજમુઆ ઝવાઇદ બાબુબ તીબી બદલ વુઝુ જિલ્દ ૧ સફા ૨૨ હદીષ નં. ૧૨૩૩

દાયાં (સીધે, રાઈટ) હાથ સે અત્તર લેકર બાયાં (ઉલટે, લેફ્ટ) હાથ કી હથેલી પર ડાલે, ઉસકે બાદ દોનો હથેલી કો મલ દે, ઔર દાયાં (સીધે, રાઈટ) તરફ સે લગાના શુરું કરે, હદીસ મેં દાયાં (સીધે, રાઈટ) તરફ સે હર અચ્છે કામ કી શુરુઆત કરના સાબીત હૈ.

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ – ૨૬૨૫⭕

તેલ (હેયર-ઓઇલ) લગાને કા સુન્નત તરીકા ક્યા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامد و مصلیا و مسلما

હઝરત મા આઇશા રદિ અલ્લાહૂ ત’આલા અન્હા ફરમાતી હૈ કે :
હુઝૂર صلی الله عليه وسلم જબ તેલ લગાતે તો પહલે બાએં (લેફ્ટ) હથેલી મેં લેતે, ફિર ભવોં સે શુરુઆત ફરમાતે, ફિર પલકોં પર, ફિર સર પર લગાતે.

📗કંઝુલ ઉમ્માલ ૭/૨૩૪ હદીસ ૧૮૨૯૯

શરહે શીર’અતુલ ઇસ્લામ કિતાબ સફા ૨૫૬ પર હૈ કે :
પલકોં કે બાદ મૂંછ દાઢી ઔર ફિર સર પર લગાતે.

📘સુનન વ આદાબ સફા ૬૭

દાઢી મુબારક મેં તેલ લગાતે તો દાઢી કે ઉસ હિસ્સે સે શુરૂ ફરમાતે જો ગર્દન સે મિલા હુવા હૈ, સર મેં તેલ લગાતે તો પેશાની મુબારક કે રુખ સે શુરૂ ફરમાતે.

📗ખસાઈલે નબવી વ નબવી લયલોનહાર સફા ૪૧૫

ઇશ્કે નબવી કે દાવે કરને વાલોં સે પુછો તેલ લગાને કા સુન્નત તરીકા ક્યા હૈ ?

و الله اعلم بالصواب

 

⭕ આજ કા સવાલ નંબર- ૨૬૨૮ ⭕

હુકુક કી અદાયગી બહોત ઝરૂરી હૈ ઔર હર એક સે તાઅલ્લુક કે કુછ આદાબ હોતે હૈ જિસકે અદા કરને સે દુનિયા વ આખિરત મેં કામયાબી મિલતી હૈ.

રસુલુલ્લાહ ﷺ કે કયા હુકુક વ આદાબ હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હુઝુર ﷺ કી બારગાહ કે આદાબ વ હુકુક દરજે ઝૈલ હૈ.

1⃣ આપ ﷺ પર ઇમાન લાના.

2⃣ આપ ﷺ કી ઇતાઅત વ પૈરવી કરના.

3⃣ સબસે ઝયાદા આપ ﷺ સે મુહબ્બત કરના.

4⃣ આપ ﷺ કે મુતાઅલ્લિક સબસે અફઝલ હોને કા એતિકાદ કરના.

5⃣ આપ ﷺ કે ખાતમુન નબિય્યીન હોને કા એ’અતિકાદ રખના.

6⃣ આપ ﷺ કે મુતાઅલ્લિક માસુમ વ બેગુનાહ હોને કા યકીન કરના.

7⃣ આપ ﷺ કી અદના (મામુલી) મુખાલફત સે ભી અપને આપ કો બચાના.

8⃣ આપ ﷺ કી મુહબ્બત મેં ગુલુ (હદ સે આગે બળ્હના) (યાની અલ્લાહ તઆલા કે સાથ મખ્સુસ સિફાત કો આપ ﷺ કે લિયે સાબિત માનને સે બચના)

9⃣ કસરત સે આપ ﷺ પર દુરૂદો સલામ ભેજતે રહેના.

🔟 અહલે બૈત ઔર આપ ﷺ કી આલો અવલાદ સે મુહબ્બત રખના.

1⃣1⃣ સહાબા સે મુહબ્બત રખના.

1⃣2⃣ આપ ﷺ કે લાયે હુવે દિન કો ફૈલાને મેં અપની જાત સે જયાદા જાનો-માલ લગાના.


📗 સુનનો આદાબ સફા ૨૨ સે ૨૪ સે માખૂજ.

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર-૨૬૩૨⭕

કપડે પહને તો પહલે આમ તૌર પર ઇજાર-સલવાર પહલે પહની જાતી હૈ લેકિન એક આલિમ સે સુના હૈ, કે પહલે કમીસ-કુર્તા પહનના ચાહિએ.
ક્યા યે બાત હદીસ સે સાબિત હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

જી તબરાની કી રિવાયાત મેં હૈ જિસ કો અલ્લમ્હ ઇબ્ને હજર અસ્કલાની ને સહીહ કરાર દિયા હૈ.

📕(અલ ઈસાબહ ૭/૧૨૦)

અંબિયા અલૈહિસ્સલામ તહબન્દ-લુંગી સે પહલે કુર્તા પહનતે થે. અલ્લમ્હ મનાવી રહમતુલ્લાહિ અલૈહિ ઇસ   શરહ મેં લિખતે હૈ કે અઁબિયા અલૈહિસ્સલામ સલવારસે પહલે કમીસ પહનના પસંદ કરતે થે. ઔર ઉસ કો પહલે પહનને કા એહતમામ કરતે થે ઇસલિએ કે યે પુરે બદન કો ઢંકતા હૈ ઔર સલવાર સિર્ફ નીચે કે હિસ્સે કો હી ઢંકતા હૈ.

લિહાઝા અગર સતર પર કિસી કી નજર પડને કા ખતરા ન હો તો પહલે કુર્તા પહનના ચાહિયે.

📗અલ મુજમલ કબીર ૨૨/૮૪૩

📘ફૈઝુલ કદીર ૨/૫૩૨

ઉસ્તાઝે મુહતરમ હઝરત શેખ તલ્હા મનિયાર મક્કી સુમ્મા સુરતિ દા.બ. કી તહકીક સે માખૂજ.
    
و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૩૬૫૧⭕

મેરે યહાઁ બચ્ચા પૈદા હુવા શરીઅત મેં બચ્ચા પૈદા હો તો ક્યા કરના ચાહિએ?

🔵જવાબ🔵

     حامدا و مصلیا و مسلما

૧.   બચ્ચા પૈદા હો ઉસે તહનીક કરાઇ જાયે.
યાનિ ઘુટ્ટી દી જાયે,  યાનિ કિસી નેક સાલેહ યા બુઝ્રુર્ગ શખ્શ સે ખજૂર ચબવાઈ  જાયે ઔર વોહ ખજૂર બચ્ચે કે તાલુ  પર ચિપકા દી જાયે બચ્ચેકે  પેટ મેં સબ સે પહલે ઉસ નેક આદમી કા લુઆબ-થુક વાલી ગીઝા જાયેગી જિસ કા અસર ઉસ કી પૂરી ઝિન્દગી પર પડેગા ઇસ કી શરીઅત મેં બડી એહમિયત હૈ આજકલ ઇસ સુન્નત પર અમલ કરનેવાલે બહુત હી કમ લોગ હૈ.
બાકિ કલ….. اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ  

📗હદયાહ એ ખ્વાતીન.
📘બહિશ્તી ઝેવર .

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર -૨૬૬૭

ગૈરો કી તરફ સે યેહ એતરાજ કિયા જાતા હૈ કે હુઝુર ﷺ ને હઝરત આઇશા (રદી.) સે જીનકી ઉમ્ર સિર્ફ ૬ સાલ થી જો બેટી કી ઉમ્ર હૈ ઉનસે ઇસ ઉમ્ર મેં નિકાહ કયું કિયા?

🔵 જવાબ 🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
નિકાહ ૬ સાલ કી ઉમ્ર મેં હુઆ થા લેકીન રૂખસતી/વિદાગીરી ૯ સાલ કી ઉમ્ર (ગરમ મુલ્કો કી બાલીગ પકકી ઉમ્રવાલી હોને કી ઉમ્ર) મેં હુઇ થી, અરબ મેં બડી ઉમ્રવાલે કા છોટી ઉમ્રવાલે સે નિકાહ કરના આમ થા કોઇ તાઅજ્જુબ કી ચીઝ નહિં થા, ઇસલીયે કુફફાર ઔર યહુદીયો ને નબી ﷺ પર બહોત સે એતિરાઝ/ઇશ્કાલ કીયે લેકીન યેહ એતિરાઝ કીસી ને નહિં કિયા ઔર નબી ﷺ કો (અલ્લાહ કી પનાહ) બુરે અલકાબ જૈસે જાદુગર, દિવાના વગૈરહ કહા, લેકીન આજકલ કે કાફીરો ને જીન લકબ કા ઇસ્તેમાલ કિયા વોહ કીસી ને નહિં કિયા, અગર યેહ ઉસ સમાજ મેં બુરા હોતા તો ઝરૂર ઉન અલફાઝ કા ઇસ્તેમાલ કરતે, કયુંકે ઉસ વકત કે કાફીર કોઇ મૌકા હુઝુર ﷺ કો બદનામ કરને કા હાથ સે જાને નહિં દેતે થે.

હઝરત આઇશા (રદી.) ઇસ્લામ કે દુસરે ખલીફા/બાદશાહ હઝરત અબુબક્ર (રદી.) કી બેટી થી. ઇસ કમ ઉમ્ર કી શાદી કી અસલ વજહ નુબુવ્વત ઔર ખીલાફત કે દરમ્યાન તાલ્લુક કી મઝબુતી થી, કયુંકી નબી ﷺ કે બાદ ખલીફા કા સિલસિલા અલ્લાહ કો હઝરત અબુબક્ર સે ચલાના થા, ખીલાફત કો નબી કે ઘર સે ભી જોડના મકસુદ થા. અરબ કી ગરમ આબોહવા ઇન્સાની બદન કે બઢને (Growth) મેં ખાસ રોલ અદા કરતી કરતી હૈ, ઔર દુસરી બાત યેહ કે જીસ તરહ અલ્લાહ તઆલા કુછ લોગો ઉંચાઇ (Hight Body) ઔર ઝહની કુવ્વત સલાહીયત (Brain Power Ability) દુસરે લોગો સે બઢકર દેતા હૈ. અલ્લાહ તો બહોત બડા હૈ અગર વોહ કીસી બાત કા હુકમ દે યાની છોટી ઉમ્ર કી લડકી સે બડી ઉમ્ર કી લડકી કા કામ લેના ચાહે તો વોહ હો જાતા હૈ. ઔર ઇસ્લામ મેં કાયદા હૈ કે બચપન મેં માં બાપ નિકાહ કરા દે તો લડકી કે બાલીગ હોનેકે બાદ ઉસે યેહ ઇખ્તિયાર/છુટ હોતી હૈ કે ચાહે તો. વોહ નિકાહ કો બાકી રખે, ચાહે તો તોડ દે, યે વિદાયગીરી હઝરત આઇશા (રદી.) કી ઇજાઝત ઔર ખુશી સે હુઇ થી, ઔર પુરી ઝીંદગી અપને ઇસ નિકાહ પર ફખ્ર કરતી થી.
એક નવજવાન ને બતાયા કે આજ કલ કી 12 સાલ કી લડકી 55 સાલ કે સલમાન ખાન સે નિકાહ કરને કે લિએ બેચેન હૈ ક્યા કોઈ ઈન લડકિયો પર ઇશ્કાલ કર સકતા હૈ?
લેકીન યેહ સચ્ચાઇ વો લોગ નહિં માનતે જીનકે દિલો પર મુહર/સીલ લગા દિયા ગયા હૈ. અલ્લાહ તઆલા કુરાન મેં ઇરશાદ ફરમાતે હૈ કે,  “અલ્લાહ ને ઇન (કુફફાર)  કે દિલો ઔર ઉનકે કાનો પર મુહર લગા દી હૈ ઔર ઉનકી આંખો પર પરદા પડ ગયા હૈ (ઇસલીયે ઉનકી સમઝ મેં નહિં આતા ) વોહ સખ્ત અઝાબ કે મુસ્તહીક હૈ”

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૬૮

હુજ઼ુર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને ૧૧ નિકાહ ક્યું કીયે ?

🔵 જવાબ 🔵

એક મર્દ કે લીયે બહોત સી બીવીયાઁ રખના ઇસ્લામ સે પેહલે તકરીબન દુનિયા કે તમામ મજ઼હબ મેં જાઈઝ થા.

હિન્દુસ્તાન, ઈરાન, મિસર્, યુનાન, કાબુલ વગૈરહ મૂલ્કો કી હર કૌમ મેં કસરત સે શાદીયોં કી રસ્મ જારી થી, ઔર ઉસ કી ફિતરી જ઼રુરતોં સે આજ ભી કોઇ ઇન્કાર નહીં કર સકતા.

કૃષ્ણ જો હિંદુઓં મેં બડે વાજીબુત્ત તાજ઼િમ (આદરણીય) માને જાતે હૈ ઉન્કી સૈંકડો બીવીયાઁ થી.
ગૂગલ પર સર્ચ કર કે દેખા તો લિખા હૈ કે ઉન કી ૧૬૧૦૮ સોલહ હજાર એક સૌ આઠ પત્નિયાઁ થી.
જો લોગ ઐતરાઝ કરતે હૈ વહ અપને મઝહબ મેં ભી ઝાઁક કર દેખ લે તો કભી દુસરોં કે મઝહબ કે પેશ્વા પર ઊંગલી નહીં ઉઠાએંગે.

મનુજી જો હિન્દુઓં ઔર આર્યોં મેં સબ કે નજ઼દીક પૈશવા ઔર બુજ઼ુર્ગ માને જાતે હૈ, ઘર્મ શાસ્ત્ર મેં લીખતે હૈં કે:
“અગર એક આદમી કી ચાર  પાઁચ ઔરતે હોં ઔર ઉન મેં સે એક સાહિબે ઔલાદ (બચ્ચો વાલી) હો તો બાકી ભી સાહિબે ઔલાદ કેહલાતી હૈ.
📓મનુ અધ્યાય ૯ શ્લોક ૧૮૩)

હુજ઼ુર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને 11 ઔરતોં સે નિકાહ કિયા ઇસ્કી મસ્લીહતેં ઔર હિકમતૈં હૈ,

૧. નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કા હર અમલ ઉમ્મતે મુસ્લીમહ કે લીયે દસ્તુર, કાનૂન, સબક કી હૈસીયત રખતા હૈ, ઇસલીયે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કી જ઼ીન્દગી કા હર પહલુ ઉમ્મત કે સામને અલ્લાહ કો લાના થા ઔર અન્દર કી જી઼ન્દગી કે હાલાત, જૈસે કી તન્હાઈ કી ઈબાદત કી મશક્કત (બંદગી ઔર મેહનત) ઔર શૌક ઉમ્મત કે સામને લાના થા.

૨. મુખ્તલીફ ઉમ્ર ઔર મુખ્તલીફ ખાનદાન ઔર મુખ્તલીફ મીજાજ કી ઔરતોં કે સાથ સાદગી સે નિકાહ કરને કા ઈન્સાનો કો તરીકહ માલૂમ હો, હુજ઼ુર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કો માલુમ થા કે લોગ ખાન્દાની રિવાજ કી વજહ સે નિકાહ મેં બહોત ખર્ચ કરેંગે ઉન્કે લીયે સાદગી કે નમુને પૈશ કિયે.

૩. ઐસી મુખ્તલીફ ઔરતોં કે સાથ રેહને કા, ઉન્કી તરબીયત કરને કા, ઉન્કો બરદાશ્ત કરને કા, ઉન્કે સામને અખ્લાક઼ પૈશ કરને કા તરીક઼હ ઉમ્મત કો માલુમ હો.

૪. ઘર કી ચાર દિવારી જહાં કોઇ દેખને વાલા નહીં હોતા ઔર ઈન્સાન અપને બીવી-બચ્ચો સે બેતકલ્લુફ હોતા હૈ ફીર ભી ઉન્કે સાથ હુસ્ને સુલુક કી પુરી અદાયગી કા તરીક઼હ ઉમ્મત કે સામને આએ.

૫. બીવી કે સાથ તન્હાઈ કે મસાઇલ જીસકો બીવી હી દેખ સકતી હૈ વોહ ભી ઉમ્મત તક પહોંચાને વાલી કસરત સે હો.

૬. ઔરતોં કી પાકી-નાપાકી કે મસાઈલ 👉🏼જીસે ગૈર મહરમ (પરાઇ) ઔરતેં પૂછને મેં શર્મ કરતી હૈં બીવીયોં કે જ઼રીયે ઉમ્મત તક પહોંચ જાએ.

૭. ઐસી ઔરતોં કો મદદ કરને કે લીયે ઔર ઉન્કે ગમ દૂર કરને કે લીયે જીન્કે શૌહર (પતિ) લડાઈ મેં શહીદ કર દીયે ગએ ઔર વોહ બે-સરોસામાન રેહ ગઇ તો ઉન્કી દિલદારી ઔર સહારા દેને કે લીએ.

૮. મુખ્તલીફ કૌમો કે લોગોં કી મુસલમાનોં કે સાથ લડાઈ થી ઔર વોહ દૂશ્મની રખતે થે, ઉન્કે સાથ અચ્છે તઅલ્લુકાત ઔર રીશ્તેદીરી કાઈમ હો જાએ,
કયુંકી નિકાહ કી વજહ સે અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ઉન્કે રિશ્તેદાર બન જાએ ઔર ઉન્કે દુશ્મન,  દોસ્ત હો જાએ, ઔર ખુન-ખરાબા રુક જાએ વગૈરહ.

આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને સબ સે પેહલા નિકાહ ૨૫ સાલ કી ઉમ્ર મેં એક ૪૦ સાલ કી બુઢી બેવા હજ઼રત ખદીજા રદિ. સે કિયા, જો દો શૌહરોં કે નિકાહ મેં રેહ ચુકી થી, દોનો સે ઔલાદ ભી થી, દો લડકોં ઔર તીન લડકીયોં કી ઇસ તરહ ૫ બચ્ચોં કી માઁ થીં. યેહ નિકાહ કી દરખાસ્ત ખુદ હજ઼રત ખદીજા રદી. કી જાનિબ સે થી 👉🏼જીસકો બારગાહે નુબુવ્વત મેં રદ્દ-મના ન કિયા ગયા ઔર નિકાહ કર કે અપની ઉમ્ર કે ૨૫ સાલ ઉન્હી કે સાથ ગુજ઼ારે, ઔર સબ ઔલાદ ભી ઉનસે હૂઇ.

જબ ઉમ્ર શરીફ઼ ૫૦ સાલ સે ભી આગે બઢ ગઇ તબ બાકી દસ નિકાહ શરઈ જ઼રુરતોં કી વજહ સે મુખ્તલીફ હાલાત મેં કીએ ગએ,
યેહ સબ કી સબ બીવીયાઁ હજ઼રત આઈશહ રદી઼. કે સિવાય બેવા થી, ઔર બાજ઼ ઔલાદ વાલી થી, ઔર સબ ઔરતેં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે નિકાહ મેં ખુશ થી, ઔર સુખી થી.

ઇન સબ બાતોં કો દેખકર કોઇ સહીહ અક્લ રખને વાલા આસાની સે યેહ ફૈસલા કર સકતા હૈ કિ યેહ તમામ નિકાહ (અલ્લાહ કી પનાહ) નફસાની ખ્વાહીશાત પુરી કરને કે લીયે નહીં થે.

જબ હજ઼રત ખદીજહ રદી. કા ઇન્તીકાલ હુઆ ઉસ વકત લાખો લોગ ઇસ્લામ મેં દાખીલ હો ચુકે થે, ખૂબસુરત સે ખૂબસુરત ઔર તમામ કુંવારી ઔરતેં નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે નિકાહ મેં આને કો ફખર્ ઔર દુનીયા આખિરત મેં કામીયાબી સમજતી થી, ફીર ભી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને ઈસ્લામી ફાયદહ કે લીયે બેવાઓં સે નિકાહ કિયા.

હુજ઼ુર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કો જાન સે મારને કી ઔર હર તરહ સે બદનામ કરને કી મુશરીકીન ઔર યહુદીયોં ને કોશીશ કી, બહુત સે ઇલ્જ઼ામાત લગાએ, નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કો જાદુગર, પાગલ, શાઈર કહા ગયા, લેકિન ઇન સબ નિકાહોં કો દેખકર કીસી ને ભી નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કો (અલ્લાહ કી પનાહ) શહવત પરસ્ત વગૈરહ ઇસ લાઇન કે બૂરે અલ્કાબ કીસી ને ભી નહીં દિયે, કયુંકે હુજ઼ુર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કી પાકીજ઼હ પાકદામની વાલી પુરી જ઼ીંદગી ઉન્કે સામને થી.

📗 સિરતે ખાતમુલ અમ્બીયા ઔર
📘 સિરતે મૂસ્તફા સે માખુજ઼ હજ઼્ફો ઈજ઼ાફે કે સાથ

🪀https://chat.whatsapp.com/F30BwKNMulYLluJh6G4ZFC

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.