કયા મર્હૂમ કી રૂહ ઘર પર આ સકતી હૈ ?
ઈસ બારે મેં હજરત અલી રદીઅલ્લાહુ અન્હુમ કી રિવાયત હૈ તો ઉસકા કયા જવાબ હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મુર્દે કી રૂહ અગર નેક હૈ તો વોહ બદબુદાર દુનિયામેં નહીં આયેગી, યહાં કે અહવાલ દુસરે નેક મુર્દો કે ઝરિયે ઉનકો માલુમ હો જાતે હૈ. ઔર અગર રુહ બદ ( બુરી ) હૈ, તો અઝાબ કે ફરિસ્તે ઉનકો છોડતે નહીં હૈ.

મરને કે બાદ કયા હોગા ?

લિહાઝા રુહ આને કે બારે મેં જીતની ભી રિવાયત હૈ સબ મૌજુઅ – મનઘડત ઔર બનાવટી હૈ. યે બાત હજરત મૌલા અલી કારી જીન્હેં બરેલ્વી હજરત ભી માનતે હૈ, અપની કિતાબ તબકતુલ હનફીયા મેં કહી હૈ.

ફતાવા મહેમુંદીયા ~૧/૬૦૯

ઔર યે રિવાયત અક્લ કે ભી ખિલાફ હૈ કે, જબ ઉનકી પૂકાર ચીખ ચીખ કર કહેને કે બાવજુદ કોઇ સુનતા નહીં હૈ, માયુસ હો જાતી હૈ તો હર હફતે કયોં આતી હૈ ? ઈસાલે સવાબ કી ઐસી મહોતાજ હર રુહ નહીં હોતી હૈ. ઉસ રિવાયત મેં સબ કો મહોતાજ બના દિયા હૈ.

و الله اعلم بالصواب
હિજરી તારીખ: ૧૪/ રબીઉલ આખર ૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

 

ફર્ઝ કી તારીફ‘: ફર્ઝ કિસે કહેતે હૈ..?

જો ઉસકે ઇન્કાર કરે ઉસકા કયા હુકમ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

ફર્ઝ કી તારીફ“: ફર્ઝ ઉસ હુકમ કો કહેતે હૈ જો દલીલે કતઇ ઔર યકીની સે સાબિત હો, યાની કુરઆન કી ઐસી આયત ઔર ઐસી સહીહ હદીષ સે સાબિત હો કે ઉસ આયત ઔર ઉસ હદીષ કે માયને ઔર મતલબ મેં દુસરે માયને ઔર મતલબ કા એહતિમાલ ના હો, યાની ઉસકા મહફૂમ સાફ ઔર એક હો, યા સહાબા ઔર તાબેઇન કે ઇજમાઅ (ઇત્તિફાક, એક રાય) હોને સે સાબિત હો.

ઉસકા ઇન્કાર કરનેવાલા કાફિર હૈ ઔર બગૈર ઉઝર કે છોડનેવાલા ફાસિક ઔર સખ્ત ગુનહગાર હૈ.

જવાહિરૂલ ફિકહ ૧/૧૦૫

و الله اعلم بالصواب

ફર્ઝ કી તારીફ“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૪ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૮⭕

મુહર્રમ કે મહીને કે રોઝેકી ક્યા ફઝીલત હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત અબૂ હુરૈરા રદિ અલ્લાહૂ અન્હુ સે રિવાયત હૈ કે રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા : રમઝાન કે બાદ સબ સે અફઝલ રોઝે અલ્લાહ કે મહીને મુહર્રમ કે રોઝે હૈ ઔર ફર્ઝ નમાઝ કે બાદ સબ સે અફઝલ નમાઝ રાત કી નમાઝ (તહજ્જુદ) કી નમાઝ હૈ.

📗સહીહ મુસ્લિમ હદીસ નંબર- ૨૭૫૫

યે ફઝીલત પુરે મહીને મેં કભી ભી ઔર જિતને ચાહે ઉતને રોઝે રખને સે હાસિલ હો જાએગી.
ઇન શા’અલ્લાહ

ઈસ સે મુરાદ આશૂરહ- ૧૦ મુહર્રમ કા રોઝા નહીં ઉસ કી ફઝીલત મુસ્તકિલ અલગ હૈ.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ ؛ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ؛ صَلَاةُ اللَّيْلِ “.‌(الصحیح لمسلم كِتَابٌ : الصِّيَامُ. | بَابٌ : فَضْلُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ. )

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૯⭕

બચ્ચે કી વિલાદત પર કયા -કયા કરના ચાહિએ ?

🔵જવાબ🔵

બચ્ચે કી વિલાદત પર સબ સે પહલે ઉસ કે દાયેં કાન મેં અઝાન ઔર બાએં કાન મેં ઇકામત કહી જાએ.

ફિર તહનીક કી જાયે યાનિ કિસી અલ્લાહ વાલે સે ખજૂર ચબવાકર પહલે સે તૈયાર રખી જાયે, બચ્ચે કો માઁ કે દૂધ સે ભી પહલે યે ખજૂર મેં સે એક ચપટી-થોડા સા ઉસ કે તાલુ પર લગા દિયા જાયે, બચ્ચે કે પેટ મેં સબ સે પહલે કિસી અલ્લાહ વાલે કા લુઆબ- થૂક વાલી ચીઝ જાએગી જિસ કે નેક અસરાત બચ્ચે પર પડેંગે.

ફિર સાતવે દિન ઉસ કા નામ અઁબિયા અલૈહિમુસ્સલામ, સહાબા રદિય અલ્લાહુ અન્હુમ યા અવલિયા એ કિરામ રહમતુલ્લાહિ અલૈહિમ કે નામોં મેં સે કોઈ નામ રખા જાયે.

ફિર ઉસ કે સર કે બાલ મુંડવાયે જાયે ઔર ઉસ બાલ કે વજન કે બરાબર સોના યા ચાંદી યા ઉસ કી કિંમત સદકહ કી જાયે, ઔર દિલ ચાહે તો ઉસ બચ્ચે કે સર પર જાફરાન મલા જાએ.

ફિર સાતવેં દિન અકીકહ કિયા જાયે યા સાતવેં કા ખિયાલ કરતે હુવે ૧૪ વે દિન યા ૨૧વે દિન અકીકહ કિયા જાયે, મસલન બચ્ચા પીર કે દિન પૈદાહ હુવા હૈ તો ઈતવાર કે દિન અકીકહ કરે.

લડ઼કા હો તો દો બકરે યા બડે મેં દો હિસ્સે, ઔર લડકી હો તો એક બકરા યા બડે મેં એક હિસ્સા રખે, અકીકહ કી બરકત સે બચ્ચે સે આફત બલા ટલ જાતી હૈ.
નોટ: લડકા કો હો તો બકરે અફઝલ હૈ.દો કી જગહ એક ભી ઝબહ ભી કરેગા તો અકીકા અદા હો જાયેગા.

અકીકહ કે જાનવર ઔર ગોશ્ત કી વહી શર્તેં ઔર મસાઇલ હૈ જો કુરબાની કે જાનવર ઔર ગોશ્ત કે હૈ.

📗હદયાહ એ ખવાતીન ઔર
📘બહિશ્તી ઝેવર સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

 

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૨૩ 

ઇત્ર (અત્તર) લગાને કા સુન્નત તરીકા કયા હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અત્તર લગાને કા સુન્નત તરીકા યેહ હૈ કે અત્તર લેકર ઉસે હથેલી મેં રગડે/મલે, ફિર ઉસે દાળ્હી ઔર કપડો મેં લગાયે.

📗 સુનનો આદાબ સફા ૫૯

📘 બહવાલા મજમુઆ ઝવાઇદ બાબુબ તીબી બદલ વુઝુ જિલ્દ ૧ સફા ૨૨ હદીષ નં. ૧૨૩૩

દાયાં (સીધે, રાઈટ) હાથ સે અત્તર લેકર બાયાં (ઉલટે, લેફ્ટ) હાથ કી હથેલી પર ડાલે, ઉસકે બાદ દોનો હથેલી કો મલ દે, ઔર દાયાં (સીધે, રાઈટ) તરફ સે લગાના શુરું કરે, હદીસ મેં દાયાં (સીધે, રાઈટ) તરફ સે હર અચ્છે કામ કી શુરુઆત કરના સાબીત હૈ.

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ – ૨૬૨૫⭕

તેલ (હેયર-ઓઇલ) લગાને કા સુન્નત તરીકા ક્યા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامد و مصلیا و مسلما

હઝરત મા આઇશા રદિ અલ્લાહૂ ત’આલા અન્હા ફરમાતી હૈ કે :
હુઝૂર صلی الله عليه وسلم જબ તેલ લગાતે તો પહલે બાએં (લેફ્ટ) હથેલી મેં લેતે, ફિર ભવોં સે શુરુઆત ફરમાતે, ફિર પલકોં પર, ફિર સર પર લગાતે.

📗કંઝુલ ઉમ્માલ ૭/૨૩૪ હદીસ ૧૮૨૯૯

શરહે શીર’અતુલ ઇસ્લામ કિતાબ સફા ૨૫૬ પર હૈ કે :
પલકોં કે બાદ મૂંછ દાઢી ઔર ફિર સર પર લગાતે.

📘સુનન વ આદાબ સફા ૬૭

દાઢી મુબારક મેં તેલ લગાતે તો દાઢી કે ઉસ હિસ્સે સે શુરૂ ફરમાતે જો ગર્દન સે મિલા હુવા હૈ, સર મેં તેલ લગાતે તો પેશાની મુબારક કે રુખ સે શુરૂ ફરમાતે.

📗ખસાઈલે નબવી વ નબવી લયલોનહાર સફા ૪૧૫

ઇશ્કે નબવી કે દાવે કરને વાલોં સે પુછો તેલ લગાને કા સુન્નત તરીકા ક્યા હૈ ?

و الله اعلم بالصواب