✈️HAWAI JAHAZ KI CHIZON KA KHANA🍱

⭕AAJ KA SAWAL No. 2572⭕

Hawai Jahaz me murg ya gosht ki biryani wagairah kha sakte hai ya nahi? Kyun ke halaal na hone ka Shak rahta hai.

🔵JAWAB🔵

حامدا و مصلیا مسلما

Muslim mamalik ke Muslim company ke hawai Jahaz me gosht ki biryani aur gosht ka saalan khana jaaiz hai aur Gair Muslim mamalik ya Gair Muslim Company ke hawai Jahaz me gosht khane ke baare me ihtiyat behtar hai. Agar hawai Jahaz ka staff is baat Ko vaazih kar de ke halaal gosht hai, aur Dil mutmain hai to, khaa sakte hai.

📗FATAWA QASMIYAH 24/80
و الله اعلم بالصواب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *