જાનવર કી ઉમ્ર ઔર પહચાન

જાનવર કી ઉમ્ર ઔર પહચાન આજ કા સવાલ ૨૧૭૫ કૌન સે જાનવર કી કિતની ઉમ્ર કુરબાની કે લિએ જરુરી હૈ ? ઔર ઉમર મુકમ્મલ હોને કી ક્યા પહચાન હૈ ?…

Continue Readingજાનવર કી ઉમ્ર ઔર પહચાન

कुरबानी के जानवर की पहचान

कुरबानी के जानवर की पहचान आज का सवाल २१७५ कौन से जानवर की कितनी उम्र क़ुरबानी के लिए जरुरी है ? और उमर मुकम्मल होने की क्या पहचान है ?…

Continue Readingकुरबानी के जानवर की पहचान

કુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખના કુરબાની મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખના

કુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખના, કુરબાની મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખના આજ કા સવાલ નંબર ૨૧૭૬ ૧ કુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખ સકતે હૈં…

Continue Readingકુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખના કુરબાની મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખના

قربانی میں ولیمہ یا عقیقہ کا حصہ رکھنا؟ قربانی میں اللہ کا حصہ رکھنا؟

قربانی میں ولیمہ یا عقیقہ کا حصہ رکھنا؟ قربانی میں اللہ کا حصہ رکھن؟ آج کا سوال نمبر ۲۱۵۶ الف، قربانی میں ولیمہ یا عقیقہ کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟…

Continue Readingقربانی میں ولیمہ یا عقیقہ کا حصہ رکھنا؟ قربانی میں اللہ کا حصہ رکھنا؟

क़ुरबानी में वलीमा या अक़ीक़ाह का हिसाह रखना क़ुरबानी में अल्लाह का हिस्सा रखना

क़ुरबानी में वलीमा या अक़ीक़ाह का हिसाह रखना, क़ुरबानी में अल्लाह का हिस्सा रखना आज का सवाल नंबर २१७६ क़ुरबानी में वलीमा या अक़ीक़ाह का हिस्सा रख सकते हैं ?…

Continue Readingक़ुरबानी में वलीमा या अक़ीक़ाह का हिसाह रखना क़ुरबानी में अल्लाह का हिस्सा रखना

વિદેશી મુલ્ક (Foregin) કી કુરબાની ઇન્ડિયા મેં

વિદેશી મુલ્ક (Foregin) કી કુરબાની ઇન્ડિયા મેં આજ કા સવાલ નં.-૨૧૭૪ ‌હમારે યહાં યુ.કે. મેં ૧૦ ઝિલહજ્જા યાની ઇદ કા દિન હો ઔર હમેં અપની કુરબાની ઇન્ડિયા મેં ઉસી દિન…

Continue Readingવિદેશી મુલ્ક (Foregin) કી કુરબાની ઇન્ડિયા મેં

بیرون ملک کی قربانی ہندوستان میں

بیرون ملک کی قربانی ہندوستان میں؟ آج کا سوال نمبر ۲۱۷۴ الف ہمارے یہاں یوکے میں ۱۰ ذی الحجہ یعنی عید کا دن ہو اور ہمیں اپنی قربانی انڈیا میں…

Continue Readingبیرون ملک کی قربانی ہندوستان میں