KIN JANWARON KI QURBANI JAIZ?

KIN JANWARON KI QURBANI JAIZ? ⭕AAJ KA SAWAL NO.2884⭕ Janwaron ki aesi khaamiyan (aib) kya hain…

KIN JANWARON KI QURBANI NA JAIZ?

KIN JANWARON KI QURBANI NA JAIZ ⭕AAJ KA SAWAL NO.2884⭕ Janwaron ke woh uyoob (khamiyan) kya…

7 BAKRE BEHTAR KE EK PAADA? OONT BEHTAR KE UTNI QEEMAT KA BAKRA?SATWAN HISSA BEHTAR YA BAKRA ?

7 BAKRE BEHTAR KE EK PAADA? OONT BEHTAR KE UTNI QEEMAT KA BAKRA?SATWAN HISSA BEHTAR YA…

IMAM SAJDE ME HO TO IQTIDA

IMAM SAJDE ME HO TO IQTIDA ⭕AAJ KA SAWAL No. 2866⭕ Imam ke pichhe namaz padhne…

TRUST KE ZAKAT KE PAISON SE DEGREE DILWANA

TRUST KE ZAKAT KE PAISON SE DEGREE DILWANA ⭕AAJ KA SAWAL No. 2868⭕ Ek trust ye…

MAUT KA WAQT QAREEB HO TO PART 1

MAUT KA WAQT QAREEB HO TO PART 1 ⭕AAJ KA SAWAL No. 2871⭕ Kisi ki maut…

MARA HUWA JANWAR BHANGI KO DENA

MARA HUWA JANWAR BHANGI KO DENA ⭕AAJ KA SAWAL NO.2878⭕ Mara huwa janwar gair muslim ko…

INTIQAL KE BAAD MURDE KE SATH KYA KARE?

INTIQAL KE BAAD MURDE KE SATH KYA KARE? ⭕AAJ KA SAWAL No. 2879⭕ Intiqal ke baad…

QURBANI KIS PAR AUR KITNI QEEMAT PAR WAJIB..?

QURBANI KIS PAR AUR KITNI QEEMAT PAR WAJIB..? ⭕AAJ KA SAWAL NO.2881⭕ Qurbani Kis Par Wajib…

Qurbani karne walon ka Hissa lene valo se Zyada raqam vasool karne ka hukm

Qurbani karne walon ka Hissa lene valo se Zyada raqam vasool karne ka hukm ⭕AAJ KA…