DIWALI KI MAVQAH HAM SE TALLUQ RAKHNEWALE HINDU BHAI MITHAI, KACHORI WAGAIRAH KHANE KI CHEEZ BHEJTE HAI TO US KE LENE AUR KHANE KA KIYA HUKM HAI?

SAWAL

DIWALI KI MAVQAH HAM SE TALLUQ RAKHNEWALE HINDU BHAI MITHAI, KACHORI WAGAIRAH KHANE KI CHEEZ BHEJTE HAI TO US KE LENE AUR KHANE KA KIYA HUKM HAI?

JAWAB

IN CHEEZON KA NA LENA BEHTAR HAI.

AGAR KISEE MASLIHAT SE LE LIYA HO TO IS KE KHANE KO SHARAN HARAAM NAHI KAHA JAYEGA.

FATAWA MAHMOODIYAH 18/33

BAHAWALA SHAMI KITABUL KARAAHIYAT 6/755

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *