Akabireen ki taraf se hidayat aayi hai ke qunoote naazilah infiradi taur par vitr me bhi parhe to ise kab padhni hai? duaa e qunoot ki jaga par? Aur ruqooa se pehle ya rukooa ke baad?

JAWAB

حامدا و مصلیا مسلما

Vitr me rukooa se pehle Padhe, aur Afzal ya hai duaae qunoot ke baad qunoote naazilah padhe, aur sirf qunoote naazilah padhni ho to woh bhi padh sakte hai ye duua bhi sabit hai.

UMDATUL FIQAH 2/292

و الله اعلم بالصواب

ISLAMI TAREEKH :
27 ZIL HAJJAH 1440 HIJRI

Mufti Imran Ismail Memon Hanafi Chishti.
Ustaze Darul Uloom Rampura, Surat, Gujarat, India.

Kya rajab ki 1 tareekh ko ibadat i fazeelat sabit hai aut duaa qabool hona sabit hai?

JAWAB

حامدا و مصلیا مسلما

Rajab ki 1 tareekh ko ibadat ke fazail saheeh sanad se sabit nahi, baaz fazail shiyon ki kitabon me hai jo saheeh nahi.

Aur duaa ki qabooliyat sahaba se sabit hai.

Ek riwayat me hai ke 5 raton me duaa rad nahi hoti hai.

1.Rajab ki pehli raat.

2.15vi shaban ki raat.

3.jumaa ki raat.

4.eedul fitr ki raat.

5.yawme nahar baqraa eed ki raat.

Ibne asakir tareekhe dimashq 10/408

BAHISHTI ZEWAR

و الله اعلم بالصواب

ISLAMI TAREEKH :
RAJABUL MURAJJAB 1440 HIJRI

Mufti Imran Ismail Memon Hanafi Chishti.
Ustaze Darul Uloom Rampura, Surat, Gujarat, India.

AAJ KA SAWAL No.2420

15 Shaban ki Raat (Shabe Baraat) Mein Kounsi Duaa Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam ne, Nafil Namaz ke Sajde me Maangi Thi..?


JAWAB

حامدا و مصلیا مسلما
Hazrat Aaisha RadeeAllahu Anha Riwayat Farmate Hain, Ke Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam (Nafil Namaz ke) Sajde me Ye Duaa Farmate The.

’اللّٰہُمَ اِنّیِْ اَعُوذُ بِعفوکَ مِن عِقابِک، اَعُوذُ بِرضاکَ مِن سَخطِکَ واَعُوذُ بِکَ مِنکَ جَلّ وجھُکَ، اللّٰھُمِّ لا اُحصی ثنآءً َ علیکَ، اَنتَ کمااَثنیتَ علیٰ نفسِکَ‘‘

“Allaahumma Inni A’aoozu, Bi-Afwika Min Iqaabik, A’aoozu Bi-Rizaaka Min Sakhatik, Wa A’aoozu bika Minka Jalla Wa-Jahika, Allaahumma Laa Uhsee Sanaa’an Alayka, Anta Kamaa As’naita Alaa Nafsik.”

TARJAMA :

Ya allah Teri Pakad Se, Tere Darguzar ki Panah Chahta Hun, Tere Gusse Se Teri Razamandi ki Panah Chahta Hun Aur Tujh Se Teri Hee Zaat ki Panah Chahta Hun, Teri Zaat Badayi Waali Hai. Aye Allah Mai Teri Ta’reef Shumaar Nahi Kar Sakta, Tu Waisa Hee Hai, Jaise Tune Teri Ta’reef Kee.

و الله اعلم بالصواب

AHKAME SHABE QADR WA SHABE BARAAT, BA-HAWALA SUNAN-E-BAIHAQEE

🗓 ISLAMI TAREEKH :
13 SHABANUL MUAZZAM

 Mufti Imran Ismail Memon Hanafi

Ustaze Darul Uloom,
Rampur Surat, Gujarat, India.

⭕AAJ KA SAWAL NO.2559⭕
Bachche ki viladat par kiya -kiya karna chahiye?

🔵JAWAB🔵

Bachche ki viladat par Sab se pehle us ke dayen kaan me azan aur bayen kaan me iqamat kahi jaye.
Fir tahneek kari jaye yani kisi Allah Wale se khujoor chabwakar pehle se taiyyar rakhi jaye bachche ko maan ke dudh se bhi pehle ye khujoor me se ek chapti-thoda sa us ke talu par laga diya jaye bachche pet me sab se pehle kisi Allah Wale ka luaab- thook wali cheez jayegi jis ke Nek Asrat bachche par padenge.
Fir satwen din Us ka nam anbiya alahimus salaam, sahaba RADEEYALLAHU ANHUM ya awliyaa e kiram Rahmatullahi alayhim ke namon me se koi nam rakha jaye Fir Us ke sar ke bal mundwaye jaye aur us bal ke wazan Ke barabar sona ya chandi Ya Us ki qeemat sadqah ki jaye aur dil chahe to us bachche ke sar par zafraan mala jaye.
Fir satwen din aqeeqah kiya jaye ya satwen ka khiyal karte huwe 14ve din ya 21ve din aqeeqah kiya jaye masalan bachcha peer ke din paidah huwa hai to itwar Ke din aqeeqah kare
Ladka ho to do bakre ya bade me do hisse aur ladki ho to ek bakra ya bade me ek hissa rakhe aqeeqah ki barkat se bachche se aafat bala tal jati hai.
Not:Ladke ke do bakre afzal hai Agar koi ladke ke ek Bakra zabah karna kare to bhi aqeeda ada ho jayega

Aqeeqah ke janwar aur gosht ke wahee sharten aur masail Hai jo qurbani ke janwar aur gosht ke hai.