KFC, MCDONALDS HOTELS KA KHANA

KFC, MCDONALDS HOTELS KA KHANA

AAJ KA SAWAL NO.1410

Aap kya kehte hain pizzahut kfc McDonalds hotels me khane ke mutalliq jo ke pakistan me hain, yeh halal hai ya haraam ?

jawab

حامد و مصلیا و مسلما

Un hotels me pakaya jane wala chicken ya dusra gosht agar waqiyatan islami sharaeet ke mutabiq zabiha ka ho,

isee tarah mukhtalif chizon me daali jaane wali chiz aur Pakaane ka tel (oil) wagairah me kisi qism ke haraam ajza ki aamezish (milavat) na ki gayi ho,

aur yeh umoor yaqeeni taur par ya gaalib gumaan ke darajah me saabit ho jaaye tab to unke taiyyar kiye gaye khana khaane ki ijazat hai, warna unse eitaraz (parhez) hi kiya jaaye.

Jab ke umoomi taur par bhi yeh hotels apne aalami meayaar barqaraar rakhne ka ziyadah khyal rakhne ke saath saath machini zabiha se bhi aiteraz nahin karte jo na-jaiz hai.

Isee liye unme taiyyar kiye jaane wale khaane ka tamaam ajza ke halal hone ka yaqeen na ho jaaye us waqt tak unke khane khaane se aiteraz hi kiya jaaye to yeh ziyadah behtar hai.

Mazi sadar Mufti Dabhel Gujrat Hazrat Aqdas Mufti Ahmad Khanpuri d.b. ne farmaya ke:

“agar wahaan khinzir (suwwar, pig) ka gosht bhi pakaya jaata hai to uske chammach (spoons) aur bartan ke isteamal me aehtiyat nahin karte, agar gosht halaal bhi ho to use napak bartan lag hi jaate hain jisse woh khaana bhi na-paak hota hai.”

Quran surah anaaam ayat 121

Surat nahl ayat 115

Sahih muslim

Hazrat Mufti Hussain Karachi d.b.

NOTE:Gosht ke halal hone me gair muslim idare (companies) ke gawahi muatabar nahin chahe unke letter pad par musalman aalim ya idare ke dastakhat (sign) ho aur gair muslim ki hotel ka musalman mulazim (nokar) kahe ke yeh gosht halal hai to bhi us ki gawahi muatabar nahin.

Mufti Farhaan Waris sahab

Darul fatawa wal qazaa
Jamia binnoria Karachi

و اللہ اعلم بالصواب

Mufti Imran Ismail Memon
Ustaz e Darul Uloom Rampura, Surat, Gujrat, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *