Qurbani ki khaal ka hukm

Qurbani ki khaal ka hukm

sawal

1

Qurbani ki khal apne kaam me laa sakte hen ?

Khud rakh sakte hen ?

2

Qurbani ke janwar ki khal masjid, madrase me de sakte hen ?

3

Imam sahb our muazzin sahb ko khal de sakte hen ?

Jawab

1

G haa, qurbani ki khal apne istemal me la sakte hen, agar bech den to phir is ki qimat garib ko dena lazim hoti he.

Kitabul masail 2/250

2

Janwar ki khal jab tak beche nahi tab tak wo gosht ki tarah he aur usi ke hukm he, yani aap jis tarah gosht kisi ko bhi de sakte hen usi tarah khal bhi de sakte hen.(phir jis ko khal de di wo chahe to bech sakta he) albatta agar paiso se bech den to phir wo zakat ki tarah hojati he. Yani ab us ko garib mustahiq logo ko malik bana kar dena zaruri he. Masjid me khal nahi de sakte kyun ke us me koi malik nahi ban raha he, aur madrase me dena jaaiz balke afzal he,  kyun ke wo khal bechkar us ke paise madrase me padhne wale bacho per kharch kiye jate hen (us ka aur ilm ko felane ka sawab aap ko bhi milega) isi tarah dusri koi tanzim, jamaat ko dene ka yahi hukm  he ke agar wo bech kar garibo ko paise ya kitaben,kapde,makan malik bana kar dete hen to un ko de sakte he,warna nahi.yani malik banakar nahi deta balke in cheezon ko kiraye se ya sirf free me istiamal ke liye dete hai ya us raqam ko khud jamat ke kamon me bataure qarz istiamal karte rehte hai to aesi tanzim wa jamat ko nahi dena chahiye.

Aur khal bechne ke baad ye paise garibon ko jahan tak ho sake jald se jald malik bana kar dekar apni zimmedari se chhutkara hasil kare sharee wajah bagair takheer karna karahat-makrooh hone se khali nahi.

Mustafad az,  aap ke masail our un ka hal 5/466

Fatawa raheemiyah karanchi 10/42 se mustafad

3

Imam, muazzin, wagera hazraat ko un ki tankhah me khal nahi de sakte, un ki tankhah our ujrat alag se he aese hi khushi se de rahe hen to de sakte hen. (our wo hazraat bech ke us ke paise istemal kar sakte hen)

Mustafaz az aap ke masail our un ka hal 5/466

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *