Qurbani na karne par kya waeed hai ?

sawal

Qurbani na karne par kya waeed hai ?

Jawab

Hazrat abu hurairah rd. Se riwayat he ke huzur صلی اللہ علیہ وسلم ne irshad farmaya jis ke paas gunjaish ho (us par qurbani wajib ho) aur us ke bawajud wo qurbani na karey woh hamari eid-gaqh ke qarib bhi na aaye.

(yani us se nafrat aur narazgi ka izhar hai eidgaah ke andar to kya aane ke laiq hota eidgaah ke qareeb bhi na fatke !

Us ka kya munh hai ke eid manane ke liye aaye aur allah ke bandon ki khushi me shareek ho! )

Bayhaqi

Masaile qurbani 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *