SHABE BARAAT KE ROZE KI KIYA FAZEELAT HAI..?

SHABE BARAAT KE ROZE KI KIYA FAZEELAT HAI..?

SAWAL

SHABE BARAAT KE ROZE KI KIYA FAZEELAT HAI..??

Jawab

Huzoor salallahu alayhi wasallam  ne farmaya is maheene me is saal ke tamam wafat panewalon ka fesla likh diya jata hai. me chahta hun jab mere wafat ka fesla likh diyz jaye to me roze se hun.

(bayhaqee)

Hazrat aaisha radeeyallahu anha se marwee hai ke likha jana to 15 wee raat ko ho jata hai aur raat ke waqt roza nahi huwa karta to ab ye matlab hai ke allah taala roze ki barkat raat ko likhne waqt hata – khinch lata hai aur ye bhi aehtimal hai ke likhna din ke waqt hota ho aur farishte ko register ki supurdagi raat ke waqt hoti ho.

{ma sabat minas sunnah safa 198}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *