SIYAH MAIL KHIZAB ( Brown Ya Dark Brown MEHNDI LAGANE KA KIYA HUKM HAI?)

SIYAH MAIL KHIZAB

( Brown Ya Dark Brown MEHNDI LAGANE KA KIYA HUKM HAI?)

SAWAL

  1. SIYAH MAIL KHIZAB (BALON ME LIGHT KALI MEHNDI YA DARK BROWN MEHNDI JO DOOR SE KALI MALOOM HO LAGANE KA KIYA HUKM HAI?)
  2. BILKUL KALA KIZAB- MEHNDI AURTEN SHOHAR KO KHUSH RAKHNE LAGA SAKTI HAI YA NAHI?

JAWAB

  1. AESA KHIZAB LAGANA MARDO AUR AURTON KO JAIZ HAI.

(DARHI AUR ANBIYAA KI SUNNATEN SAFA 78 BA HAWALA IBNE MAJA WA IMDADUL FATAWA 4/203 )

 

  1. HAN AURAT BILKUL KALA KHIZAB AGAR SHOHAR KHWAHISH KARE TO SHOHAR KHUSH RAKHNE BA TAURE ZEENAT LAGANE KI BAAZ ULAMAA NE GUNJAISH DEE HAI. BA SHARTE APNE AAP KO JAWAN ZAHIR KAR KE KISI KO DHOKA DENA MAQSOOD NA HO.

( AURAT KE LIYE BANAU SINGAR KE AHKAM SAFA 48 BA  HAWALA MIRQAT SHARHE MISHKAT 8/304 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *