SOPARI (SHARMGAH KA AAGE KA GOL HISSA) SE KAM DAKHIL KARNAE SE GUSL WAJIB HOGA?

SAWAL

SOPARI (SHARMGAH KA AAGE KA GOL HISSA) SE KAM DAKHIL KARNAE SE GUSL WAJIB HOGA?

Jawab

Agar koi mard apne khas hisse ka uzw hashfe ke sar (sopari, gol hissa) ke miqdar se kam dakhil kare, tab bhi gusal farz na hoga.

Bahishti zewar aur umdatul fiqah se makhooz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *