HAJ MAKAN, SHADI KI RAQAM KI ZAKAT By Mufti Imran memon

HAJ, MAKAN, SHADI KI RAQAM KI ZAKAT AAJ KA SAWAL NO.2073 Hajj ke liye aur makaan…