Zilhijjah ke 10 dino aur raat me ibadat ki koi khaas fazilat hai ? Agar hai to hadis ki roshni me batane ki guzarish.

Zilhijjah ke 10 dino ki ibaadat ki fazilat

sawal

Zilhijjah ke 10 dino aur raat me ibadat ki koi khaas fazilat hai ? Agar hai to hadis ki roshni me batane ki guzarish.

Jawab

  1. Huzurﷺne irshad farnaya: koi din aisa nahin jin me ibaadat karna khuda ta’ala ko zilhajjah ke 10 dino ki (ibadat) se ziyadah pasand ho, (kyun ke) in me se har din ka rozah 1 saal ke rozah rakhne ke baraabar hai, aur har ek raat ka jaagna shabe qadr me jaagne ke baraabar hai.

Tirmizi

Faaidah

10 wi taarikh se 14 wi taarikh tak ke 4 dino ka rozah haraam hai, is waaste ia rozah ki fazilat 9 taarikh tak ke liye hai.

  1. Ek hadis me irshad hai ke, me allah ta’ala se ummid karta hun ke arafaah (ya’ani zilhajjah ki 9 tarikh) ka ek rozah ek saal guzishta aur ek saal aaindah ka kaffarah ho jata hai.

Muslim

  1. Jo shakhs edain (eidul fitra, eidul ad’haa) ki dono raaton me sawab haasil karnejaaga uska dil us din zindah rahega jis din sab ka dil murdah hoga. (ya’ani qayamat ke din)

Ibne majah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *